Jak přimontovat stříšku nad vchod, když mám zateplený dům?

V sekci KOTEVNÍ MATERIÁL můžete nakoupit kompletní sety pro instalaci vybrané vchodové stříšky.
Než si zakoupíte stříšku nad dveře, v první řadě je třeba vědět, jaké máte zdivo, na které chcete kotvit vchodovou stříšku, a zda je zateplené nebo není. Toto jsou dva hlavní body, které si je potřeba říci před nákupem a instalací stříšky nad vchod.

V níže popsaných návodech se dozvíte, jak postupovat při instalaci, i jak správně pracovat s chemickou maltou.

A) BEZ ZATEPLENÍ

B) ZATEPLENÁ FASÁDA

C) DUTÉ CIHLY

D) DUTÉ CIHLY A ZATEPLENÍ

E) PLYNOSILIKÁTOVÉ CIHLY (YTONG PORFIX atd.)

A) Bez zateplené fasády

Pakliže zeď není zateplena, můžete využít kotevní materiál, který je součástí našich stříšek. Tento kotevní materiál je správně naddimenzován a určitě jej nevyměňujte za jiný.
Pro samotnou montáž budete potřebovat:

 • vrtačku + vrtáky - dle hmoždinek obsažených v balení- nejčastěji se jedná o 10, 12, 14mm nebo u skleněných stříšek 16, 18mm - délka vrtáku postačí 110mm, sklo s rameny 150mm +  síla zateplení
 • metr, vodováhu
 • stranový nebo očkoplochý klíč 8mm, 17mm, 19mm
 • šroubovák a kladívko, imbusy
 • jednoho kolegu


Přesný, okótovaný nákres kotvících děr pro předvrtání naleznete v každém balení.  Součástí balení vchodové stříšky je také velice intuitivní, obrázkový návod, jak postupovat při montáži dané stříšky, protože se pracovní postup liší dle typu.

B) Montáž stříšky na zateplenou fasádu

Pro samotnou montáž budete potřebovat:

chemicka%20malta.jpg

 • vrtačku + vrtáky -  dle hmoždinek svorníků obsažených v balení nejčastěji se jedná o 10, 12, 14mm nebo u skleněných stříšek 16mm. Delší vrtáky postačí cca 20-30cm dle síly zateplení + ideálně vrták průměru 22mm pro otvor do zateplení
 • metr, vodováhu, kladívko
 • špachtli a hadr na utírání malty
 • stranový nebo očkoplochý klíč  8mm a 17mm
 • vysavač nebo pumpičku  - ideálně obojí + kartáček pro vyčištění vyvrtaných otvorů (jako čištění skleněných láhví)
 • chemická malta a pistole na kartuše, svorníky, košíčky, podložky a matky
 • jednoho kolegu.

Pro kotvení vchodové stříšky do zateplené fasády je potřeba zcela jiný kotevní materiál, který není součástí balení stříšek.
Je ovšem zapotřebí znát přesnou sílu zateplení. Dle síly zateplení potřebujete distanční podložku, která je deformačně stabilní a nedochází tak k vmačkávání nosných kotev stříšky do zateplení. U běžných stříšek (šíře 900mm akrylát/polykarbonát) používáme silnostěnnou, hliníkovou trubku 22/5. Hmoždinku samotnou nahrazuje ocelový svorník, který nám bude spojovat 1 chemická malta. 

 1. Vyvrtejte do zateplení a zdiva díru o velikosti svorníku + 2-3mm navíc (příklad: svorník M10 budeme vrtat 12mm vrtákem.)
 2. Poté udělejte otvor v zateplení přesně pro distanční podložku. Přímo vrtákem průměru 22mm nebo menším vrtákem opatrně vykružte požadovaný otvor.
 3. Následně je potřeba všechny otvory zbavit prachu, aby se chemická malta co nejvíce spojila s pevným zdivem, nikoliv se jen „nabalila na prach“. K tomu slouží kartáček, pumpička (kompresor) a vysavač. Nejméně 3x střídejte  foukání, kartáček, vysavač.
 4. Aplikujte jen do 1/3 díry chemickou maltu, a následně šroubovitě zaveďte svorník včetně distanční podložky.
  Na hmoždinku / svorník nasuňte distanční trubičku v délce jako je tloušťka zateplení, aby se váha stříšky opřela přes tuto distanční trubičku do zdiva a nedocházelo k vmačkávání nosných kotev stříšky do zateplení.
 5. Distanční trubičku se doporučuje lehce do zdiva naťuknout, aby se po zatížení již nevmáčkla více do zdiva.
 6. Nechte svorník ze zdiva vyčnívat na sílu ramena + podložku + matku.

V případě že zdivo je duté, musíte použít speciální košíčky, které zaručí, aby vám nepropadávala chemická malta.

Jak pracovat s chemickou maltou?

S chemickou maltou pracujte vždy podle návodu výrobce! Dbejte, aby se v kartuši uvolnily obě patrony a došlo tak ke 100% smíchání aplikací chemické malty, jinak hrozí špatné vytvrzení nebo k němu vůbec nedojde. Toto kontrolujte vizuálně, nejčastěji je jedna hmota hnědá (malta) a druhá  nejčastěji černá nebo šedá (tužidlo). Pro správné smíchání udělejte 10cm dlouhou „houseku“ na karton, nebo do igelitu.
Na každé chemické maltě je uvedena tabulka, kde jsou hodnoty „zpracovatelnosti“, „doby vytvrzení do zatížení“ a „doba vytvrzení při vlhkém prostředí“. Tyto doby jsou přímo úměrné teplotě okolí a pohybují se v rozsahu 5 minut do 3 hodin. Všechny díry si dopředu připravte a aplikujte maltu do všech otvorů najednou, jelikož malta velice rychle tuhne a to i v míchací špičce.
Maltu, která se vám vytlačí okolo svorníku ven, okamžitě seškrábněte špachtlí, a zbytek očistěte do „sucha“ jinak vám během chvilky vytvrdne, později ji nesundáte, a nebo nebudete moci našroubovat matku.
S chemickou maltou lze pracovat i v mrazu, ale musíte si koupit speciální chemickou maltu do mrazu, často označovaná jako ARKTIK. I tu lze v naší společnosti zakoupit.
Na hmoždinku nasuňte distanční trubičku v délce jako je tloušťka zateplení, aby se váha stříšky opřela přes tuto distanční trubičku do zdiva a nedocházelo k vmačkávání nosných kotev stříšky do zateplení.
Distanční trubičku se doporučuje lehce do zdiva naťuknout, aby se po zatížení již nevmáčkla více do zdiva.

C) Kotvení stříšky nebo markýzy do dutých cihel

Duté cihly znáte od výrobců POROTHERM nebo HELUZ a  jsou pro kotvení trochu specifické.

Dutá cihla.jpg

Máte dvě možnosti kotvení:

 •     použití speciální hmoždinky
 •     použité chemické malty a sítka pro výplň spár cihly

V rámci vchodových stříšek a markýz jednoznačně doporučujeme druhou variantu sítka + chemickou maltu.
Jsou dva typy sítek:

 •     Plastová - ty se prodávají po kusech, dle průměru a délky svorníku (tak jako hmoždinky)
 •     Drátěná -  prodávají se v metráži dle průměru svorníku + 2-3mm větší

Jaká sítka koupit?
Sítka se prodávají dle průměru svorníku (tak jako hmoždinky). Délka sítka je závislá na průměru svorníku. Obecně se dá říci, že pro  M10 je délka min 60mm optimálně 100mm a pro M12 min. 80mm popř. tyto informace naleznete v návodu chemické malty nebo u výrobce cihel.
U drátěných vezměte průměr svorníku přidejte 2-3mm v průměru a máte požadovaný průměr sítka. Délka se upravuje dle potřeby štípacími kleštěmi. Konec se musí ohnutím uzavřít, nasunout do zdi a uštípnout.
Sítka také lze dodat společně se stříškou. Kontaktujte nás!

 1. Vyvrtejte do zdiva díru o velikosti sítka.
 2. Následně je potřeba všechny otvory zbavit prachu, aby se chemická malta co nejvíce spojila s pevným zdivem, nikoliv se jen „nabalila na prach“. K tomu slouží kartáček, pumpička (kompresor) a vysavač. Nejméně 3x střídejte  foukání, kartáček, vysavač.
 3. Dejte pozor, aby vám úlomky neucpaly vyvrtaný otvor.
 4. Zasuňte sítko do otvoru.
 5. Poté aplikujte do díry chemickou maltu a pomalu vysouvejte míchací špičku až na okraj sítka.
 6. Následně šroubovitě zaveďte svorník.
 7. Nechte svorník ze zdiva vyčnívat na sílu ramena + podložku + matku.
 8. Nechte vytvrdnout dle návodu.

D) Kotvení stříšky nebo markýzy do dutých cihel a zateplenou fasádu

Tato kombinace není žádný problém. Postupujte jak je popsáno v článku B a použijte sítka pro duté cihly.

E) Kotvení stříšky nebo markýzy  plynosililikátových cihel (YTONG PORFIX atd.)   JE NUTÉ KOTVIT PŘEDEM, PŘED SAMOSTANOU  REALIZACÍ zateplené fasády!

 1. Vyvrtejte do zdiva díru o velikosti díry svorník.
 2. Krouživými pohyby uvnitř cihly vykružte – vyfrézuje kuželovou kapsu viz obr.A.
 3. Očistěte 3x celou díru viz postup výše.
 4. Vyplňte celou kapsu chemickou maltou Následně šroubovitě zaveďte svorník.
 5. Nechte svorník ze zdiva vyčnívat na sílu ramena + podložku + matku.
 6. Nechte vytvrdnout dle návodu.

Zvolte vhodný typ stříšky s více kotevními body do tohoto zdiva!!!